Streepsteel veldridderzwam
Streepsteel veldridderzwam - Melanoleuca grammopodia f. megacarpa
Streepsteel veldridderzwam - Melanoleuca grammopodia f. megacarpa
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Streepsteel veldridderzwam
Streepsteel veldridderzwam
Streepsteel veldridderzwam

Latijnse naam:
Melanoleuca grammopodia f. megacarpa

Genus:
Melanoleuca

Vindplaats:
Larenstein

Gevonden op:
13-11-2011

Zeldzaamheid:
Zeldzaam RL 3

Habitat:
Saprotroof op grof strooisel en humusrijke bodems, in allerlei bossen op vochtig tot droog voedselrijk zand, leem en klei; ook in lanen, bemeste graslanden, droge zanderige kustduinen en wegbermen.

Opmerking:
De variant wijkt af vanwege de grote hoedmaat (tot wel 17 cm gezien).

Fotonummer: 01902
Foto categorie: m. grammopodia