Thelephora terrestris (Franjezwam)
Franjezwam - Thelephora terrestris
Franjezwam - Thelephora terrestris
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Franjezwam
Franjezwam

Naam:
Franjezwam

Genus:
Thelephora

Vindplaats:
Lichtenbelt

Gevonden op:
22-09-2010

Zeldzaamheid:
Vrij zeldzaam

Habitat:
In naald- en loofbos, vaak mycorrhiza vormend met zeer jonge boompjes, op kale grond of op strooisel, in groepen, vooral op voedselarme zandgrond.

Opmerking:
f. terrestris

Fotonummer: 01510
Foto categorie: t. terrestris