Hygrocybe splendidissima (Klaprooswasplaat)
Klaprooswasplaat - Hygrocybe splendidissima
Klaprooswasplaat - Hygrocybe splendidissima
Foto: Marjon van der Vegte

Naam:
Klaprooswasplaat

Genus:
Hygrocybe

Vindplaats:
Rotsgaasterwallen (Friesland)

Gevonden op:
07-11-2010

Zeldzaamheid:
Zeer zeldzaam

Habitat:
Saprotroof op de grond in oude, schrale graslanden op droge, zwak zure tot basische, kalkhoudende, kleiige, lemige of zandige bodems.

Opmerking:
Wegens onvoldoende gegevens (OG) nog niet standaard in de Rode Lijst 2008 opgenomen.

Fotonummer: 01573
Foto categorie: h. splendidissima