Scutellinia scutellata (Gewone wimperzwam)
Gewone wimperzwam - Scutellinia scutellata
Gewone wimperzwam - Scutellinia scutellata
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Gewone wimperzwam
Gewone wimperzwam

Naam:
Gewone wimperzwam

Genus:
Scutellinia

Vindplaats:
Noordberg, Heelsum

Gevonden op:
21-04-2011

Zeldzaamheid:
Zeer algemeen

Habitat:
Saprotroof op vochtig, rottend plantaardig materiaal, het meeste in natte elzenbossen en wilgenstruwelen, ook in andere vochtige bossen, graslanden, afgravingen.

Fotonummer: 01718
Foto categorie: s. scutellata