Rosse populierboleet
Rosse populierboleet - Leccinum aurantiacum
Rosse populierboleet - Leccinum aurantiacum
Foto: Pano Psathas

Meer foto's van deze paddenstoel:

Rosse populierboleet
Rosse populierboleet

Latijnse naam:
Leccinum aurantiacum

Genus:
Leccinum

Vindplaats:
Odijk

Gevonden op:
23-09-2007

Zeldzaamheid:
Vrij algemeen RL 3

Habitat:
Mycorrhiza vormend met Populier, vooral Ratelpopulier, soms met Witte abeel of Canadese populier, in bossen en langs lanen op matig voedselrijke, zandige en lemige bodems.

Fotonummer: 01742
Foto categorie: l. aurantiacum