Mycena adonis (Adonismycena)
Adonismycena - Mycena adonis
Adonismycena - Mycena adonis
Foto: Marjon van der Vegte

Naam:
Adonismycena

Genus:
Mycena

Vindplaats:
Eexterveld, Drenthe

Gevonden op:
22-10-2011

Zeldzaamheid:
Vrij algemeen RL 3

Habitat:
Saprotroof op strooisel, in vochtige heischrale graslanden, vochtige duinvalleien, blauwgraslanden, veenmosrietlanden, velden met Pijpestrootje en levende hoogvenen; ook op dood strooisel en hout in bossen op kalkrijke bodem.

Fotonummer: 01758
Foto categorie: m. adonis