Geoglossum cookeanum (Brede aardtong)
Brede aardtong - Geoglossum cookeanum
Brede aardtong - Geoglossum cookeanum
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Brede aardtong
Brede aardtong

Naam:
Brede aardtong

Genus:
Geoglossum

Vindplaats:
Koepelduinen bij Noordwijk

Gevonden op:
19-11-2011

Zeldzaamheid:
Matig algemeen RL 3

Habitat:
Saprotroof, in droge, mosrijke, onbemeste duingraslanden, open wegbermen, onbemeste graslanden in het binnenland, soms in loofbossen op voedselrijke bodems.

Fotonummer: 01765
Foto categorie: g. cookeanum