Tulostoma melanocyclum (Donkerstelige stuifbal)
Donkerstelige stuifbal - Tulostoma melanocyclum
Donkerstelige stuifbal - Tulostoma melanocyclum
Foto: Marjon van der Vegte

Naam:
Donkerstelige stuifbal

Genus:
Tulostoma

Vindplaats:
Koepelduinen bij Noordwijk

Gevonden op:
19-11-2011

Zeldzaamheid:
Vrij zeldzaam

Habitat:
Op droog, kalkrijk tot oppervlakkig ontkalkt, matig humusarm duinzand, in mosvegetaties en niet bemeste, droge graslanden in de duinen en in duindoornstruwelen.

Fotonummer: 01795
Foto categorie: t. melanocyclum