Lepiota pseudolilacea (Valse lila parasolzwam)
Valse lila parasolzwam - Lepiota pseudolilacea
Valse lila parasolzwam - Lepiota pseudolilacea
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Valse lila parasolzwam
Valse lila parasolzwam

Naam:
Valse lila parasolzwam

Genus:
Lepiota

Vindplaats:
Schoorl

Gevonden op:
07-10-2012

Zeldzaamheid:
Vrij zeldzaam GE

Habitat:
Saprotroof op humeuze, voedselrijke, kalkhoudende bodems, in duin- en hellingbossen, op zand of lemig zand, ook op mijnsteenstort.

Fotonummer: 01989
Foto categorie: l. pseudolilacea