Libertella faginea (Libertella faginea)
Libertella faginea - Libertella faginea
Libertella faginea - Libertella faginea
Foto: Marjon van der Vegte

Naam:
Libertella faginea

Genus:
Diatrypaceae, Ascomyceet

Vindplaats:
Neerijnen

Gevonden op:
27-09-2012

Zeldzaamheid:
Vrij zeldzaam

Habitat:
De slierten zijn een conidial= asexuele fase van een ascomyceet die verborgen zit in of onder de bast van hoofdzakelijk loofbomen.

Opmerking:
Fotograaf: Menno Boomsluiter

Fotonummer: 02123
Foto categorie: l. faginea