Vaalgeel staalsteeltje
Vaalgeel staalsteeltje - Entoloma longistriatum
Vaalgeel staalsteeltje - Entoloma longistriatum
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Vaalgeel staalsteeltje
Vaalgeel staalsteeltje

Latijnse naam:
Entoloma longistriatum

Genus:
Entoloma

Vindplaats:
Leemputten Staverden

Gevonden op:
30-10-2016

Zeldzaamheid:
Zeer zeldzaam RL 2

Habitat:
Saprotroof, in matig droge tot tamelijk natte, niet of weinig bemeste graslanden en in jeneverbesstruwelen, in duin- en krijtgraslanden en in klei- en leemputten.

Opmerking:
var. longistriatum

Fotonummer: 02138
Foto categorie: e. longistriatum