Mycena olivaceomarginata (Bruinsnedemycena)
Bruinsnedemycena - Mycena olivaceomarginata
Bruinsnedemycena - Mycena olivaceomarginata
Foto: Marjon van der Vegte

Naam:
Bruinsnedemycena

Genus:
Mycena

Vindplaats:
Fort Rhijnauwen, Bunnik

Gevonden op:
08-11-2013

Zeldzaamheid:
Zeer zeldzaam

Habitat:
Saprotroof op dode grashalmen en strooisel, vooral in graslanden en wegbermen op voedselarme tot voedselrijke, al of niet bemeste bodems, ook in vochtige duinvalleien.

Opmerking:
forma thymicola, met donkerbruine hoed en bruinige steel met donkere basis.

Fotonummer: 02149
Foto categorie: m. olivaceomarginata