Mycena olivaceomarginata (Bruinsnedemycena)
Bruinsnedemycena - Mycena olivaceomarginata
Bruinsnedemycena - Mycena olivaceomarginata
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Bruinsnedemycena
Bruinsnedemycena
Bruinsnedemycena
Bruinsnedemycena

Naam:
Bruinsnedemycena

Genus:
Mycena

Vindplaats:
De Zumpe, Doetinchem

Gevonden op:
09-10-2013

Zeldzaamheid:
Vrij zeldzaam

Habitat:
Saprotroof op dode grashalmen en strooisel, vooral in graslanden en wegbermen op voedselarme tot voedselrijke, al of niet bemeste bodems, ook in vochtige duinvalleien.

Opmerking:
forma roseofusca, met een rozebruine hoed, steel en lamelsnede.

Fotonummer: 02150
Foto categorie: m. olivaceomarginata