Stropharia inucta (Witsteelstropharia)
Witsteelstropharia - Stropharia inucta
Witsteelstropharia - Stropharia inucta
Foto: Marjon van der Vegte

Naam:
Witsteelstropharia

Genus:
Stropharia

Vindplaats:
Wolfheze

Gevonden op:
25-10-2013

Zeldzaamheid:
Vrij algemeen RL 3

Habitat:
Saprotroof in strooisel, op houtresten, tussen gras zowel in schrale als in tamelijk voedselrijke, bemeste graslanden, in houtwallen en loofbos, vaak op stikstofrijke, wat ruderale plekken.

Fotonummer: 02164
Foto categorie: s. inucta