Camarophyllopsis foetens (Stinkende wasplaat)
Stinkende wasplaat - Camarophyllopsis foetens
Stinkende wasplaat - Camarophyllopsis foetens
Foto: Marjon van der Vegte

Naam:
Stinkende wasplaat

Genus:
Camarophyllopsis

Vindplaats:
Buuren leemputten

Gevonden op:
10-08-2013

Zeldzaamheid:
Vrij zeldzaam RL 2

Habitat:
Saprotroof op humusarme, kalkhoudende klei of leem, zowel in loofbossen, langs beschaduwde greppels als in schrale graslanden.

Fotonummer: 02279
Foto categorie: cam foetens