Russula persicina (Kruipwilgrussula)
Kruipwilgrussula - Russula persicina
Kruipwilgrussula - Russula persicina
Foto: Marjon van der Vegte

Naam:
Kruipwilgrussula

Genus:
Russula

Vindplaats:
Gooyersdijk Leersum

Gevonden op:
03-09-2014

Zeldzaamheid:
Vrij zeldzaam

Habitat:
Mycorrhiza vormend met loofbomen vooral onder Populier en Eik, in lanen op kalkhoudend zand, zavel en klei en met Kruipwilg in de duinen.

Opmerking:
Russula persicina var. persicina.

Fotonummer: 02343
Foto categorie: r. persicina