Mycena citrinomarginata (Citroensnedemycena)
Citroensnedemycena - Mycena citrinomarginata
Citroensnedemycena - Mycena citrinomarginata
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Citroensnedemycena
Citroensnedemycena

Naam:
Citroensnedemycena

Genus:
Mycena

Vindplaats:
Kwintelooyen, Rhenen

Gevonden op:
10-10-2015

Zeldzaamheid:
Vrij zeldzaam RL 2

Habitat:
Loofbossen op vochtige tot droge (matig) voedselrijk zand of lemig zand.

Fotonummer: 02395
Foto categorie: m. citrinomarginata