Clitopilus caelatus (Grijsbruine zalmplaat)
Grijsbruine zalmplaat - Clitopilus caelatus
Grijsbruine zalmplaat - Clitopilus caelatus
Foto: Marjon van der Vegte

Naam:
Grijsbruine zalmplaat

Genus:
Clitopilus

Vindplaats:
Begraafplaats Heiderust, Rheden

Gevonden op:
12-08-2014

Zeldzaamheid:
Vrij zeldzaam RL 2

Habitat:
Saprotroof, meestal in kleine groepen in humus en in grof strooisel in naaldbossen en jeneverbesstruwelen, ook in schrale graslanden op voedselarme zand- en leembodems.

Fotonummer: 02450
Foto categorie: c. caelatus