Bonte berkenrussula
Bonte berkenrussula - Russula versicolor
Bonte berkenrussula - Russula versicolor
Foto: Marjon van der Vegte

Latijnse naam:
Russula versicolor

Genus:
Russula

Vindplaats:
Larenstein,Velp

Gevonden op:
21-09-2013

Zeldzaamheid:
Matig algemeen RL 3

Habitat:
Vooral in wegbermen en parken, ook in loofbossen, onder Berk, meestal op kalkhoudende zand- en leemgrond.

Opmerking:
var. versicolor

Fotonummer: 02474
Foto categorie: r. versicolor