Harde populierboleet
Harde populierboleet - Leccinum duriusculum
Harde populierboleet - Leccinum duriusculum
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Harde populierboleet
Harde populierboleet
Harde populierboleet

Latijnse naam:
Leccinum duriusculum

Genus:
Leccinum

Vindplaats:
Etten

Gevonden op:
29-09-2013

Zeldzaamheid:
Vrij algemeen

Habitat:
Mycorrhiza vormend met Populier, vooral Witte abeel, soms Ratelpopulier, voornamelijk langs lanen en wegbermen, soms in bossen bij voorkeur op kalkhoudende klei, soms op zand of leem.

Fotonummer: 02532
Foto categorie: l. durisculum