Psathyrella noli-tangere (Oeverfranjehoed)
Oeverfranjehoed - Psathyrella noli-tangere
Oeverfranjehoed - Psathyrella noli-tangere
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Oeverfranjehoed
Oeverfranjehoed
Oeverfranjehoed

Naam:
Oeverfranjehoed

Genus:
Psathyrella

Vindplaats:
De Bruuk , Groesbeek

Gevonden op:
06-11-2018

Zeldzaamheid:
Matig algemeen, RL 3

Habitat:
Saprotroof op de grond, in strooisel of op vergaand hout in loofbossen, wilgenstruwelen en kruipwilgbosjes, soms in wegbermen of heide, meestal op vochtige tot natte, voedselarme tot voedselrijke, zandige of venige bodems.

Fotonummer: 02729
Foto categorie: p. noli-tangere