Clitopilus popinalis (Zwartwordende zalmplaat)
Zwartwordende zalmplaat - Clitopilus popinalis
Zwartwordende zalmplaat - Clitopilus popinalis
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Zwartwordende zalmplaat
Zwartwordende zalmplaat

Naam:
Zwartwordende zalmplaat

Genus:
Clitopilus

Vindplaats:
Renesse

Gevonden op:
04-11-2017

Zeldzaamheid:
Matig algemeen RL 3

Habitat:
Saprotroof in groepen, in humus en op kale bodem in schrale (duin)graslanden op matig droge zandige bodem, soms tussen Kruipwilg ook in naaldbos op voedselarme zandbodem en in het buitenduin.

Fotonummer: 02758
Foto categorie: c. popinalis