Clavaria incarnata (Zonnegloedknotszwam)
Zonnegloedknotszwam - Clavaria incarnata
Zonnegloedknotszwam - Clavaria incarnata
Foto: Marjon van der Vegte

Naam:
Zonnegloedknotszwam

Genus:
Clavaria

Vindplaats:
Ambleteuse, Frankrijk

Gevonden op:
03-11-2016

Zeldzaamheid:
Zeldzaam RL 2

Habitat:
Saprotroof in grazige mosrijke vegetaties op zandige-lemige tot kleiige bodems, schrale tot iets voedselrijke (Hygrocybe) graslanden, soms in grazige jeneverbesstruwelen.

Fotonummer: 02770
Foto categorie: c. incarnata