Entoloma longistriatum (Vaalgeel staalsteeltje)
Vaalgeel staalsteeltje - Entoloma longistriatum
Vaalgeel staalsteeltje - Entoloma longistriatum
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Vaalgeel staalsteeltje
Vaalgeel staalsteeltje

Naam:
Vaalgeel staalsteeltje

Genus:
Entoloma

Vindplaats:
Leemputten Staverden

Gevonden op:
02-11-2013

Zeldzaamheid:
Matig algemeen RL2

Habitat:
Saprotroof, in matig droge tot tamelijk natte, niet of matig bemeste graslanden en in jeneverbesstruwelen, in duin en krijtgraslanden en in klei- en leemputten.

Fotonummer: 02866
Foto categorie: e. longistriatum