Galerina mniophila (Vaal mosklokje)
Vaal mosklokje - Galerina mniophila
Vaal mosklokje - Galerina mniophila
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Vaal mosklokje
Vaal mosklokje
Vaal mosklokje

Naam:
Vaal mosklokje

Genus:
Galerina

Vindplaats:
Meyendel, Wassenaar

Gevonden op:
18-11-2021

Zeldzaamheid:
Vrij algemeen

Habitat:
Saprotroof tussen mossen (niet in Sphagnum) op ruw strooisel en humeuze grond in naaldbossen, minder vaak loofbossen, heidevegetaties en schrale graslanden op vochtige tot droge, zure, voedselarme, zandige of venige bodems.

Opmerking:
forma pseudomniophila.

Fotonummer: 03267
Foto categorie: g. mniophila