Bruine zwartsneesatijnzwam
Bruine zwartsneesatijnzwam - Entoloma caesiocinctum
Bruine zwartsneesatijnzwam - Entoloma caesiocinctum
Foto: Pano Psathas

Meer foto's van deze paddenstoel:

Bruine zwartsneesatijnzwam
Bruine zwartsneesatijnzwam

Latijnse naam:
Entoloma caesiocinctum

Genus:
Entoloma

Vindplaats:
Begraafplaats Heiderust, Rheden

Gevonden op:
04-10-2008

Zeldzaamheid:
Matig algemeen RL 3

Habitat:
Saprotroof, in schrale graslanden op zure zandige, lemige of venige bodems en in kalkgraslanden, ook op moerassige plaatsen tussen Sphagnum.

Fotonummer: 0486
Foto categorie: e. caesiocinctum