Stinkmycena
Stinkmycena - Mycena leptocephala
Stinkmycena - Mycena leptocephala
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Stinkmycena
Stinkmycena
Stinkmycena

Latijnse naam:
Mycena leptocephala

Genus:
Mycena

Vindplaats:
Lichtenbelt

Gevonden op:
09-11-2008

Zeldzaamheid:
Zeer algemeen

Habitat:
Saprotroof op strooisel en op verterend hout in loof- en naaldbos, heidevegetaties, vochtige duinvalleien en graslanden, op allerlei bodemtypen.

Fotonummer: 0724
Foto categorie: m. leptocephala