Bleekgele mycena
Bleekgele mycena - Mycena flavoalba
Bleekgele mycena - Mycena flavoalba
Foto: Pano Psathas

Meer foto's van deze paddenstoel:

Bleekgele mycena
Bleekgele mycena
Bleekgele mycena
Bleekgele mycena

Latijnse naam:
Mycena flavoalba

Genus:
Mycena

Vindplaats:
Larenstein

Gevonden op:
04-11-2007

Zeldzaamheid:
Algemeen

Habitat:
Saprotroof op dode grashalmen en grasstrooisel, soms onder naald- en loofbomen tussen bladeren en in duinvalleien, op zwak zure tot basische zand- leem- en kleibodems.

Fotonummer: 0819
Foto categorie: m. flavoalba