Zoek in onze site naar een paddenstoel:  
Home
Welkom op AMANITA
Het idee om een site te maken over paddenstoelen kwam voort uit interesse voor de natuur en ook als zijnde fotografe. Zo maakten wij een aantal jaren lang prachtige foto's van paddenstoelen, met name, in drie verschillende vindplaatsen in Gelderland.

Het enthousiasme om deze juweeltjes er mooi op te zetten groeide naar mate ik meerdere zeldzame paddenstoelen vond en deze ook op naam wilde brengen. Mijn waarnemingen vind ik vermeldingswaardig en ik wil deze bevindingen graag met u delen.

Het aantal paddenstoelen in Nederland blijft dalen. Vooral soorten die gevoelig zijn voor stikstof, zijn sinds het jaar 2000 in aantal gedaald. De laatste jaren is de neerslag van stikstof en zwavel uit de lucht wel afgenomen; dit heeft geleidt tot een klein herstel van paddenstoelen, met name van de soorten die met boomwortels in symbiose leven.
Paddenstoelen op de Rode Lijst in moerasbossen, heidevelden, moerassen, duinen en graslanden zijn stabiel gebleven of licht in aantal gedaald.
Paddenstoelen die op brandplekken voorkomen of op mest zijn zelfs opmerkelijk gedaald.
Ook het biotoopverlies, verdroging, verstoring van de bodem en onzorgvuldig beheer, spelen een rol bij de achteruitgang van onze paddenstoelen.

Er komen in Nederland ongeveer 5250 soorten paddenstoelen voor, waarvan er 1619 op de zogenaamde Rode Lijst staan. Dat betekent dat ze kwetsbaar, bedreigd of ernstig bedreigd zijn. Bijna 200 soorten zijn al verdwenen uit ons land.

Het is de moeite waard om eens aandacht te schenken aan deze wonderbaarlijke creatie van Moeder Natuur. Kijk eens om u heen als u in het bos loopt, of in een oud park, een 'onbemest' weiland, of in de duinen. Paddenstoelen groeien op zeer uiteenlopende plaatsen en gedurende het hele jaar, dus niet alleen in de herfst wat velen onder ons geloven.
Laat de paddenstoelen wel zoveel mogelijk staan, maar foto's maken mag en als u uw bijzondere waarneming doorgeeft op Nederlandse Mycologisch Vereniging, helpt u mee om elkaar en regionale en landelijke werkgroepen inzicht te verschaffen in de soortenrijkdom van Nederland.

Veel kijkplezier op AMANITA!

Marjon van der Vegte