Zoek in onze site naar een paddenstoel:  

LOENERMARK

Loenermark is een zeer aantrekkelijk Veluws landschap met uitgestrekte bossen en golvende heidevelden, onder andere met jeneverbessen. Leefgebied van edelhert en wild zwijn. Centraal een schaapskooi van waaruit een schaapskudde de hei begraast; het zuidelijk deel wordt begraasd door Schotse hooglanders.

De Loenermark ligt op de Oost-Veluwse Stuwwal. Het terrein is 1156 hectaren groot en is geaccidenteerd, met een hoogte die varieert van 40 meter tot 85 meter boven N.A.P. Het relief wordt vooral veroorzaakt door een in de stuwwal uitgesleten droogdal. Ook dekzandheuvels en vastgelegd stuifzand zorgen voor relief. Het zuidelijk deel van de Loenermark maakt deel uit van het grootste droogdalsysteem op de Veluwe, het droogdalsysteem van de Eerbeekse Beek. Dit systeem heeft een afwateringsgebied van ongeveer 35 vierkante kilometer (zie ook Huis te Eerbeek). Op de Zilvense heide bevindt zich een ijkbasis voor optische instrumenten. Men koos deze plaats vanwege de grote geologische stabiliteit van dit gebied.

Op de Loenermark zijn grafheuvels en sporen van ijzerwinning gevonden. De Loenermark is nooit uitvoerig onderzocht op sporen uit het verleden, maar zeer waarschijnlijk is er nog veel meer aanwezig, zoals onder andere oude (handels)wegen, grensmarkeringen, etc.