Zoek in onze site naar een paddenstoel:  

LARENSTEIN

Het landgoed Larenstein is een unieke locatie aan de rand van Velp met een bijzondere flora en fauna en is ongeveer 17 ha groot.

Larenstein toen

Ruim tachtig jaar, tussen 1892 tot 1973, dreven de Zusters van de Goede Herder daar aan de rand van Velp een internaat waar duizenden meisjes (in 1932 woonden er bijvoorbeeld maar liefst 335 in getal) onder een onbarmhartig regime werden 'opgevoed'.

In het 'liefdesgesticht' vonden twee groepen meisjes onderdak. 'Gevallen meisjes' die in aanraking waren geweest met justitie of een buitenechtelijk kind hadden gekregen, en weesmeisjes van katholieke huize.

Inmiddels is een groot deel van het klooster verdwenen, en is het terrein voor exploitatie overgenomen door Hogeschool Van Hall Larenstein en Helicon.

Bij Van Hall Larenstein worden opleidingen aangeboden zoals Bos- en natuurbeheer, Land en watermanagement en Tuin en landschapsinrichting Helicon is een opleidingscentrum voor Groen Onderwijs...


Larenstein nu
Sinds 2007 is er een ontwikkeling gaande vanuit de gemeente om het zgn."Masterplan" te introduceren. In dit zogenaamde Masterplan, wat een stedenbouwkundige toekomstvisie voorstelt, wordt uitgegaan van een mix van functies: Op het terrein zullen onderwijs, wonen, werken en ontspanning samen verwezenlijkt moeten gaan worden.

Dit betekent o.a. dat er woningen gebouwd zullen gaan worden , waardoor de oorspronkelijkheid van het gebied aangetast wordt. Ook de toeloop van activiteiten op het terrein zal toenemen en het is maar de vraag of het natuurlijke karakter van het landgoed behouden kan blijven.

Helaas zullen dus, wanneer deze plannen doorgevoerd gaan worden, veel van de bijzondere plekjes verloren gaan; we vinden verschillende biotopen op een relatief klein stukje land met een unieke vegetatie, prachtige oude bomen, zeldzame flora en zeer veel verschillende soorten paddenstoelen. Lees hierover ook in het stukje Flora en Biotoop.

We hebben de laatste drie jaar een intensieve inventarisatie gedaan welke paddenstoelen er op Landgoed Larenstein voorkomen en komen tot de conclusie dat dit, vooral wegens de veelzijdigheid van het landgoed er zeer veel zijn, waaronder meerdere zeldzame die op de zgn."Rode Lijst" staan.
Het behoud hiervan zou natuurlijk welkom zijn en het bestaan hiervan is helaas onzeker vanwege het toekomstige "Masterplan" dat de gemeente wil gaan uitvoeren.

Overtuig uzelf van de prachtige natuur op Landgoed Larenstein en kom een kijkje nemen en misschien kunt U zelfs een glimp van de vos oppikken die daar woont!