Alnicola salicis (Wilgenzompzwam)
Wilgenzompzwam - Alnicola salicis
Wilgenzompzwam - Alnicola salicis
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Wilgenzompzwam
Wilgenzompzwam
Wilgenzompzwam

Naam:
Wilgenzompzwam

Genus:
Alnicola

Vindplaats:
Larenstein

Gevonden op:
17-09-2009

Zeldzaamheid:
Vrij algemeen RL 3

Habitat:
Mycorrhizapartner van Wilg (Salix), in wilgenstruwelen, ook in wilgenvloedbossen langs de grote rivieren en in Kruipwilgstruwelen in de duinen, op natte veen-, zand- en kleibodems.

Opmerking:
Sporemaat: 12,6-20,7 mu bij 6,8-10,5 mu.

Fotonummer: 01081
Foto categorie: a. salicis