Dennenmycena
Dennenmycena - Mycena metata
Dennenmycena - Mycena metata
Foto: Pano Psathas

Meer foto's van deze paddenstoel:

Dennenmycena
Dennenmycena
Dennenmycena

Latijnse naam:
Mycena metata

Genus:
Mycena

Vindplaats:
Posbank

Gevonden op:
25-07-2009

Zeldzaamheid:
Algemeen

Habitat:
Saprotroof, vooral op naaldenstrooisel in naaldbos, minder vaak op hout en strooisel in loofbossen, heidevegetaties en graslanden.

Fotonummer: 01325
Foto categorie: m. metata