Agrocybe elatella (Moerasleemhoed)
Moerasleemhoed - Agrocybe elatella
Moerasleemhoed - Agrocybe elatella
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Moerasleemhoed
Moerasleemhoed
Moerasleemhoed
Moerasleemhoed

Naam:
Moerasleemhoed

Genus:
Agrocybe

Vindplaats:
De Brand, Drunen

Gevonden op:
12-06-2010

Zeldzaamheid:
Vrij algemeen RL 3

Habitat:
Saprotroof, vooral in relatief schrale vochtige tot natte graslanden, (veenmos)rietlanden en in natte duinvalleien. Ook op oevers van sloten of in vochtige grazige wegbermen.

Opmerking:
Onderscheid zich o.a. van Agrocybe praecox door het opstaand gestreept ringetje aan de steel en de gestreepte hoedrand.

Fotonummer: 01406
Foto categorie: a. elatella