Ramariopsis crocea (Oranjegeel koraaltje)
Oranjegeel koraaltje - Ramariopsis crocea
Oranjegeel koraaltje - Ramariopsis crocea
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Oranjegeel koraaltje
Oranjegeel koraaltje
Oranjegeel koraaltje

Naam:
Oranjegeel koraaltje

Genus:
Clavariaceae

Vindplaats:
Lichtenbelt

Gevonden op:
18-09-2010

Zeldzaamheid:
Vrij zeldzaam RL 3

Habitat:
Saprotroof op de grond in onbemeste, droge graslanden, duin- en jeneverbesstruwelen, soms in loofbos, op zwak zure, zandige bodems.

Fotonummer: 01522
Foto categorie: r. crocea