Mycena pelliculosa (Heidekleefsteel mycena)
Heidekleefsteel mycena - Mycena pelliculosa
Heidekleefsteel mycena - Mycena pelliculosa
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Heidekleefsteel mycena
Heidekleefsteel mycena

Naam:
Heidekleefsteel mycena

Genus:
Mycena

Vindplaats:
Rotsgaasterwallen (Friesland)

Gevonden op:
07-11-2010

Zeldzaamheid:
Vrij zeldzaam RL 3

Habitat:
Saprotroof op strooisel in (matig) droge heidevegetaties, heischrale graslanden en jeneverbesstruwelen op zure, zandige en venige bodems. Als Mycena epipterygia var. pelliculosa!

Fotonummer: 01570
Foto categorie: m. pelliculosa