Mutinus elegans (Spitse stinkzwam)
Spitse stinkzwam - Mutinus elegans
Spitse stinkzwam - Mutinus elegans
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Spitse stinkzwam
Spitse stinkzwam
Spitse stinkzwam

Naam:
Spitse stinkzwam

Genus:
Phallus

Vindplaats:
Begraafplaats Rozendaal

Gevonden op:
12-08-2010

Zeldzaamheid:
Zeer zeldzaam

Habitat:
Saprotroof op humusrijke, zandige bodems, op vochtige plaatsen in loofbossen vaak op een dik strooiselpakket op verstoorde bodems.

Opmerking:
Niet beschouwd

Fotonummer: 01595
Foto categorie: elegans.m