Mycena abramsii (Voorjaarsmycena)
Voorjaarsmycena - Mycena abramsii
Voorjaarsmycena - Mycena abramsii
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Voorjaarsmycena
Voorjaarsmycena
Voorjaarsmycena

Naam:
Voorjaarsmycena

Genus:
Mycena

Vindplaats:
Savelse bos, Limburg

Gevonden op:
04-05-2010

Zeldzaamheid:
Algemeen

Habitat:
Saprotroof op strooisel en verterend hout vooral van loofbomen; zelden op naaldhout, opvoedselrijkere zand- leem- en kleibodems.

Fotonummer: 01704
Foto categorie: m. abramsii