Geastrum saccatum (Viltige aardster)
Viltige aardster - Geastrum saccatum
Viltige aardster - Geastrum saccatum
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Viltige aardster
Viltige aardster

Naam:
Viltige aardster

Genus:
Geastrum

Vindplaats:
Koepelduinen bij Noordwijk

Gevonden op:
19-11-2011

Zeldzaamheid:
Zeldzaam RL 2

Habitat:
Saprotroof op droog, humusarm, kalkrijk duinzand, vooral in open duinen, op met mos begroeide hellingen en duintopjes en in onbemeste duingraslanden, ook in open Duindoornstruwelen en in mindere mate in de Helmduinen.

Fotonummer: 01810
Foto categorie: g. saccatum