Hygrocybe cantharellus (Trechterwasplaat)
Trechterwasplaat - Hygrocybe cantharellus
Trechterwasplaat - Hygrocybe cantharellus
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Trechterwasplaat
Trechterwasplaat

Naam:
Trechterwasplaat

Genus:
Hygrocybe

Vindplaats:
Begraafplaats Moscoa, Arnhem

Gevonden op:
06-08-2011

Zeldzaamheid:
Matig algemeen

Habitat:
Saprotroof op de grond, soms in Sphagnum, in schrale graslanden, wegbermen, greppelranden, grazige heiden en jeneverbesstruwelen, soms ook in veenmosrietlanden, op natte tot droge, voedselarm veen-, zand- en leembodems.

Fotonummer: 01879
Foto categorie: h. cantharellus