Melanoleuca grammopodia (Streepsteel veldridderzwam)
Streepsteel veldridderzwam - Melanoleuca grammopodia
Streepsteel veldridderzwam - Melanoleuca grammopodia
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Streepsteel veldridderzwam
Streepsteel veldridderzwam
Streepsteel veldridderzwam

Naam:
Streepsteel veldridderzwam

Genus:
Melanoleuca

Vindplaats:
Larenstein

Gevonden op:
13-11-2011

Zeldzaamheid:
Zeldzaam RL 3

Habitat:
Saprotroof op grof strooisel en humusrijke bodems, in allerlei bossen op vochtig tot droog voedselrijk zand, leem en klei; ook in lanen, bemeste graslanden, droge zanderige kustduinen en wegbermen.

Opmerking:
Deze soort heeft cystiden met een lange smalle hals. (urticoid)

Fotonummer: 01903
Foto categorie: m. grammopodia