Hygrocybe laeta (Slijmwasplaat)
Slijmwasplaat - Hygrocybe laeta
Slijmwasplaat - Hygrocybe laeta
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Slijmwasplaat
Slijmwasplaat
Slijmwasplaat
Slijmwasplaat

Naam:
Slijmwasplaat

Genus:
hygrocybe

Vindplaats:
Willinks Weust, Winterswijk

Gevonden op:
26-10-2011

Zeldzaamheid:
Matig algemeen RL 3

Habitat:
Saprotroof op de grond en strooisel in zeer schrale duinweiden, heischrale graslanden, grazige plekken in heiden en jeneverbesstruwelen, op voedselarme, zure, vochtige tot droge, zandige en venige bodems.

Fotonummer: 01971
Foto categorie: h. laeta