Gymnopus impudicus (Stinkende collybia)
Stinkende collybia - Gymnopus impudicus
Stinkende collybia - Gymnopus impudicus
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Stinkende collybia
Stinkende collybia

Naam:
Stinkende collybia

Genus:
Collybia

Vindplaats:
Posbank

Gevonden op:
07-08-2012

Zeldzaamheid:
Extreem zeldzaam RLR

Habitat:
Saprotroof op grof strooisel in gemengde bossen en in struwelen van Jenerverbes op vrij droge, voedselarme zand- of leembodem, op iets verrijkte plekjes.

Fotonummer: 02003
Foto categorie: g. impudica