Scutellinia umbrorum (Rietlandwimperzwam)
Rietlandwimperzwam - Scutellinia umbrorum
Rietlandwimperzwam - Scutellinia umbrorum
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Rietlandwimperzwam
Rietlandwimperzwam
Rietlandwimperzwam
Rietlandwimperzwam

Naam:
Rietlandwimperzwam

Genus:
Scutellinia

Vindplaats:
Larenstein

Gevonden op:
20-06-2009

Zeldzaamheid:
OG 3

Habitat:
Saprotroof op met rottende plantenresten vermengde, vochtige tot natte zand- en leembodems, soms op vochtig hout, langs oevers van beekjes, slootjes, afgravingen, in matig voedselrijke gras- en rietlanden, broekbossen enz.

Fotonummer: 02087
Foto categorie: s. umbrorum