Scutellinia pseudotrechispora (Netsporige wimperzwam)
Netsporige wimperzwam - Scutellinia pseudotrechispora
Netsporige wimperzwam - Scutellinia pseudotrechispora
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Netsporige wimperzwam
Netsporige wimperzwam
Netsporige wimperzwam

Naam:
Netsporige wimperzwam

Genus:
Scutellinia

Vindplaats:
Larenstein

Gevonden op:
23-07-2012

Zeldzaamheid:
Zeer zeldzaam OG

Habitat:
Saprotroof op vrij kale, zandige of lemige grond, tussen mossen en kiemende kruiden, langs modderige paden en tractorsporen in broekbossen op matig voedselrijke hooilanden.

Opmerking:
Nog onvoldoende gegevens beschikbaar om de juiste zeldzaamheid te bepalen.

Fotonummer: 02110
Foto categorie: s. pseudotrechispora