Macrolepiota excoriata (Rafelige parasolzwam)
Rafelige parasolzwam - Macrolepiota excoriata
Rafelige parasolzwam - Macrolepiota excoriata
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Rafelige parasolzwam
Rafelige parasolzwam

Naam:
Rafelige parasolzwam

Genus:
Macrolepiota

Vindplaats:
Byland, Tolkamer

Gevonden op:
16-11-2013

Zeldzaamheid:
Matig algemeen RL 2

Habitat:
Vooral in extensief beweide graslanden, ook onder struikgewas, on hooilanden, graag op zandige bodems.

Fotonummer: 02158
Foto categorie: m. excoriata