Entoloma dysthales (Vloksteelsatijnzwam)
Vloksteelsatijnzwam - Entoloma dysthales
Vloksteelsatijnzwam - Entoloma dysthales
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Vloksteelsatijnzwam
Vloksteelsatijnzwam

Naam:
Vloksteelsatijnzwam

Genus:
Entoloma

Vindplaats:
Middachten De Steeg

Gevonden op:
06-09-2014

Zeldzaamheid:
Vrij zeldzaam RLR

Habitat:
Saprotroof, in humus en op dood blad in elzenbroekbossen, zelden ook in matig heischrale graslanden, vooral op leem en klei, maar ook op zand- en veengrond.

Fotonummer: 02326
Foto categorie: e. dysthales