Mycena flavoalba (Bleekgele mycena)
Bleekgele mycena - Mycena flavoalba
Bleekgele mycena - Mycena flavoalba
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Bleekgele mycena
Bleekgele mycena
Bleekgele mycena

Naam:
Bleekgele mycena

Genus:
Mycena

Vindplaats:
Koepelduinen

Gevonden op:
19-11-2011

Zeldzaamheid:
Algemeen

Habitat:
Saprotroof op dode grashalmen en grasstrooisel, soms onder naald- en loofbomen tussen bladeren en in duinvalleien, op zwak zure tot basische zand- leem- en kleibodems.

Fotonummer: 02702
Foto categorie: m. flavoalba