Hypholoma ericaeum (Heidezwavelkop)
Heidezwavelkop - Hypholoma ericaeum
Heidezwavelkop - Hypholoma ericaeum
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Heidezwavelkop
Heidezwavelkop
Heidezwavelkop

Naam:
Heidezwavelkop

Genus:
Hypholoma

Vindplaats:
Staverden

Gevonden op:
09-10-2018

Zeldzaamheid:
Matig algemeen RL2

Habitat:
Saprotroof, tussen mossen, in schrale graslanden, vochtige heidevelden, op veen, in jeneverbesstruwelen en in arme naaldbossen, op zure zand-en veengrond.

Fotonummer: 02739
Foto categorie: h. ericaeum