Galerina farinacea (Melig mosklokje)
Melig mosklokje - Galerina farinacea
Melig mosklokje - Galerina farinacea
Foto: Marjon van der Vegte

Meer foto's van deze paddenstoel:

Melig mosklokje
Melig mosklokje
Melig mosklokje
Melig mosklokje

Naam:
Melig mosklokje

Genus:
Galerina

Vindplaats:
Vragenderveen

Gevonden op:
14-05-2019

Zeldzaamheid:
Vrij zeldzaam

Habitat:
Saprotroof (?) op de grond tussen mossen, ook Veenmos (Sphagnum), in naaldbossen, jeneverbesstruwelen, schrale graslanden, heiden en venen op voedselarme, zure, zand- en veenbodems.

Fotonummer: 02896
Foto categorie: g. farinacea